НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ !

Цел на документа!

Декларация за поверителност за клиенти

Тази декларация за поверителност се отнася за обработката на лични данни на клиенти, които правят поръчка от платформата на https://fitnessmenu.bg. Fitness Menu е отговорен за обработката на личната ви информация. Затова fitnessmenu.bg се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) при обработката на лични данни. Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Fitnessmenu.bg, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК …….., със седалище и адрес на управление: …..АДРЕС…., тел.: ………., и-мейл адрес: sales@fitnessmenu.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Връзка с нас?

Адрес за кореспонденция тел.: +359 877 731 018, и-мейл адрес: sales@fitnessmenu.bg

Връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни?

Име: Валери Петров Адрес: ул. „Кумановски бой“ 8, 1229 ж.к. Надежда 3, София Тел.: +359 883 401 305 E-mail: vpetrov@webtik.bg

Каква информация мога да намеря в Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация и действията който се извършват с личните данни, които предоставяте на fitnessmenu.bg.

Какви лични данни събираме за Вас?

Каква е целта на тяхното събиране?

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност fitnessmenu.bg декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон и/или и-мейл и в комбинация с име за установяване на самоличноста ви, например две имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

Какви лични данни събира fitnessmenu.bg и защо?

fitnessmenu.bg обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели.

Процес на поръчка

Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато направите поръчката си. Тези лични данни са необходими за изпълнение на поръчката ви, потвърждаване на поръчката и оценка на поръчката, плащането и възможното възстановяване на сумата. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. Ние обработваме следните лични данни в процеса на поръчка:

Име

Данни за адреса

Данни за контакт

Поръчка

Прегледи на ресторанти

Освен горепосочените операции по обработката, обработваме лични данни, които предоставяте, когато изпращате преглед на ресторант. Правното основание за това обработване на лични данни е, че сте се съгласили с него (чрез публикуване на преглед на ресторанта), както е определено в GDPR. Можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас на sales@fitnessmenu.bg. Ние обработваме следните лични данни, когато публикувате преглед на ресторант:

Име (ако е подадено)

И-Мейл

Обслужване на клиенти

Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние ще използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на Вашия въпрос или да обработим Вашата жалба. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. Ние обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиентите:

Име

Адресни данни (ако е приложимо)

Данни за контакт

Данни за плащане (ако е приложимо)

Коментари (ако е приложимо)

Проучване на удовлетвореността на клиентите

За да сме сигурни, че нашите услуги са съобразени с вашите предпочитания, всички лични данни, които предоставяте на нашия отдел за обслужване на клиенти, могат да бъдат използвани за неща като проучвания за удовлетвореността на клиентите. Правното основание за тази обработка е, че то е необходимо за преследване на законния интерес на fitnessmenu.bg (удовлетвореност на клиентите), както е определено в GDPR. Това се отнася до същите лични данни, както са изброени под №. 2.

Информация, която предоставяте доброволно:

– Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на fitnessmenu.bg за да можем:

Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия;

Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;

Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги;

Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

Информация, която получаваме от други източници от трети страни

Ние също използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си за докладване към рекламодателите и да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за тази обработка е, че то е необходимо за преследване на законния интерес на fitnessmenu.bg (анализ и докладване), както е определено в GDPR. Винаги ще се уверяваме, че отчетите не съдържат никакви данни, които могат да бъдат проследени до вас.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да “защитаваме вашите жизнени интереси” спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в “Как да се свържете с нас?” по-горе.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен/информационен бюлетин).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на mail@fitnessmenu.bg или писмено заявление на адреса за кореспонденция на fitnessmenu.bg, Адрес.

Електроннен бюлетин за информация относно Вашите маркетингови предпочитания

Също така обработваме Вашите лични данни, за да можем да ви изпращаме маркетингови съобщения и известия. Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия имейл. Такива съобщения включват най-новите новини, отстъпки и актуализации за новите ресторанти и схеми за лоялност, независимо от формата, който използваме за споделяне на тези видове съобщения. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Правното основание за това обработване на лични данни, както е определено в GDPR, е, че сте се съгласили с него, когато сте направили поръчка. Когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да прекратите абонамента си, като използвате връзката в съответното съобщение. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща. Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на sales@fitnessmenu.bg.

Използване на „бисквитки“

И накрая, ние обработваме и лични данни, които ни изпращате непряко. fitnessmenu.bg използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните бисквитки са необходими за използването на уебсайта. Бисквитките събират следните лични данни:

Подробности за местоположението

IP адрес или идентификатори на приложения

Интернет браузър и тип устройство

Език на уебсайта

Вашите права относно предоставените лични данни

В случай че сте регистрирани потребители на fitnessmenu.bg , имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права. Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Тези политики за поверителност са приети от fitnessmenu.bg и са в сила от 23.05. 2019г.